Stichting Gebedshuis Bethanië.
nieuw adres binnenkort op deze pagina

Fiscaal nummer: 8529.09.597.

Bestuur:

B. Reefman, voorzitter.
J.M. van der Velden, secretaris
J. Duijf, penningmeester.

Actueel beleidsplan
– het bieden van een plaats van stilte en bezinning door persoonlijke begeleide retraites
– het aanbieden van gebedsbijeenkomsten tbv vorming en verdieping van het geloof door het geven van bijbelcursussen en groeps volwassencatechese.
– het ondersteunen van mensen die de Heer willen leren kennen en ontmoeten door gesprekken rond diverse geloofsthema’s en individuele volwassencatechese inclusief diverse vormen van pastorale begeleiding.


Doel
De stichting heeft ten doel het, overeenkomstig het voorbeeld van Jezus Christus, die zich telkens terugtrok naar een eenzame plaats om te bidden (Marcus hoofdstuk 1 vers 35 en Lucas hoofdstuk 5 vers 16) en de oproep ‘Bidt zonder ophouden!’ van de apostel Paulus (eerste brief aan de Tessalonicenzen, hoofdstuk 5 vers 17) vanuit een contemplatieve levenshouding komen tot een persoonlijke relatie met de Heer door Hem bekend te maken en de mensen naar Hem toe te brengen.
De stichting zal werkzaam zijn vanuit de spiritualiteit van de Ongeschoeide Karmel en de charismatische vernieuwing in de Rooms Katholieke Kerk en dit in overeenstemming met de leer van de Rooms Katholieke Kerk en de pastorale richtlijnen van de bisschoppen van de Rooms Katholieke Kerkprovincie in Nederland.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Er zijn verschillende Gebedsgroepen die wekelijks samen komen.
Er is regelmatig een Eucharistieviering in de kapel.
Er is dagelijks Eucharistische Aanbidding.
Er is elke maand 24 uur Eucharistische Aanbidding.
Er is wekelijks een Bijbelcursus.
Er is wekelijks een individueel toegepast programma tbv volwassencatechese.
Dagelijks is sprake van pastorale begeleiding door ontvangst van individuele parochianen en/of het afleggen van doelgerichte huisbezoeken.
Er wordt geestelijke begeleiding gegeven aan zowel de individuele retraitant in het Gebedshuis ofwel elders aan retraitanten.

Het beloningsbeleid.
De stichting mag geen beloning geven aan leden van het bestuur.
Er is niemand in loondienst.

Financiële verantwoording
Jaarrekeningen

2015

2016

2017

2018

2019

2020